Psykolog Stockholm

Psykolog Stockholm - Vi hoppas kunna hjälpa dig att må bättre

Har du funderat på att du kanske skulle behöva någon att få prata ut med?

Psykolog Stockholm är legitimerade psykologer med erfarenhet för att hjälpa dig till ett bättre mående.

psykolog-[location]

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra psykologer har yrkesutbildning och kliniska färdigheter att hjälpa människor att lära sig hantera psykisk ohälsa och dåligt mående. När man läst Psykologprogrammet och gjort sin PTP-praktik, blir man legitimerad av socialstyrelsen.

Psykologer kan jobba med en massa olika tekniker, utifrån den bästa tillgängliga forskningen.

Hur kan vi då hjälpa dig som bor i Stockholm

Psykologer har stor kompetens och kan behandla många typer av problem. Vissa människor vill prata med en psykolog då de kännt sig deprimerade, arg eller ledsen under en tid. De kan behöva hjälp med stöd under en period av deras liv. Andra kan ha tillfälliga problem som de vill ha hjälp med att navigera, till exempel att klara av en skilsmässa eller att sörja en avliden familjemedlem

Våra psykologer här i Stockholm kan hjälpa människor att hantera jobbiga situationer, övervinna missbruk, samtalsstöd för en kronisk sjukdom eller hjälpa dem att komma över något som hindrar dem från att nå sina mål med livet.

Hjälp att hitta en bra psykolog Stockholm

bra-psykolog-stockholm

Då det är dags att välja en psykolog i Stockholm, är det bra att först se om den typ av behandling de har att erbjuda är något som passar dig.

Under har vi spaltat upp på de vanligaste terapiformer. KBT är nog den vanligaste av dagens terapimetoder.

Här är olika former av terapi som vi på Psykolog Stockholm jobbar med

 

Bästa psykolog i Stockholm

bästa-psykolog-[location]

Vi på Psykolog Stockholm kan hjälpa till med olika typer av psykisk ohälsa och använda ett brett sortiment av evidensbaserade behandlingar för att hjälpa människor att förbättra sina liv. Den form av behandling en psykolog jobbar med är oftast en form av psykoterapi. Det finns som sagt en mängd olika behandlingar, men psykologen väljer den typ som bäst passar patientens problem.

Kognitiv Beteendeterapi - KBT

iFrame

KBT är en kortsiktig målorienterad psykoterapibehandling. Den är väldigt praktiskt lagd ochman jobbar oftast med små enkla övningar och hemuppgifter för att lösa problem.

Målet med KBT är att förändra mönster för tänkande eller beteende som ligger bakom personens Kognitiv Beteendeterapi används för att hjälpa till att behandla ett väldigt brett spektrum av problem i patientens liv. Allt från sömnproblem till problem med relationen till droger och alkohol, eller ångest och depression.

Kognitiv terapi funkar genom att förändra patientens attityd och beteende.

Genom att fokusera på tankar, invanda beteenden, och jobbiga situationer kan man efter några sessioner lösa upp en knut som gjort att det känts jobbigt.

psykologmottagning-[location]

KBT - En snabb och effektiv terapiform

En stor fördel med KBT är att den tenderar att vara kort och tar oftast 5-10 månader för att bli av med de flesta känslomässiga problem. Personen deltar i en>ca en möte per vecka, där varje session varar ca 50 minuter. Under denna tid arbetar klienten och terapeuten tillsammans för att förstå vad problemen kan vara och bygger upp nya strategier för att hantera dem. Kognitiv terapi introducerar patienten till en mängd olika principer som de kan använda när de behöver.

Kognitiv beteendeterapi ses ofta som en kombination av beteendeterapi och psykoterapi. Vid psykoterapi betonas vikten av den personliga betydelsen vi lägger på saker och hur tankemönster börjar redan i barndomen. Beteendeterapi lägger stor vikt vid förhållandet mellan våra problem, vårt beteende och våra tankar. De flesta psykoterapeuter som utövar kognitiv beteendeterapi gör den personlig och anpassar terapin till specifika behov och personlighet hos varje klient.

Så fungerar terapi hos oss på Psykolog Stockholm

Terapi kan vara för en enskild individ, par, en grupp eller familj. Vissa behandlare är utbildade att använda hypnos, vilket forskning har visat sig vara effektiv för ett brett spektrum av problematik, inklusive smärta, ångestproblematik och nedstämdhet.

För många är terapi och medicin den behandlingskombination som fungerar bäst. Om patienten går med på medicinering, jobbar psykologen tillsammans med barnläkare, primärvårdspersonal och psykiatriker om deras övergripande behandling.

Du kan välja en privat psykolog Stockholm

https://www.youtube.com/watch?v=LxW9ZTCiaVk

Många behandlare har sin privata praktik eller arbetar med en grupp andra psykoterapeuter eller vårdgivare. Att välja vilken behandlare som passar dig bäst, gör du lättast genom att läsa på lite innan om vilken typ av terapi de sysslar med.

 

Psykolog prisbild

https://www.youtube.com/watch?v=3zc83tJhErw

Priset för att gå till en leg psykolog kan skilja en del, beroende på vem du går till.

Att välja en privat psykolog är som att välja de mesta annat privat, d.v.s. psykologen sätter själv priset på dennes tjänst.

Kontakta en psykolog du valt ut och fråga om priset per session.

[map]

Du kan även kontakta oss här

 

Psykolog i Stockholm

psykolog stockholm
psykolog stockholm pris
psykolog stockholm landsting
psykolog i stockholm
psykolog stockholm ungdom
psykolog stockholm h�gkostnadsskydd
psykolog stockholm frikort
psykolog stockholm unga vuxna
psykolog stockholm kbt
psykolog stockholm relationer
psykolog stockholm s�der
psykolog parterapi stockholm
hitta psykolog i stockholm
psykolog l�kare stockholm
duktig psykolog stockholm
jourhavande psykolog stockholm
psykolog psykoterapeut stockholm
psykolog stockholms l�n
psykolog ungdomsmottagning stockholm
bra psykolog stockholm

Psykolog Stockholm